Privacy
Tijdens allerlei activiteiten van het Roncalli zoals reisweken, werkweken, projecten, sporttoernooien en schoolfeesten, worden er van leerlingen foto’s gemaakt. Die foto’s zijn vervolgens vaak te zien op de website. Bij de grote hoeveelheden foto’s zoals die op de website geplaatst worden is het echter praktisch onmogelijk om vooraf aan alle afgebeelde leerlingen toestemming te vragen. Toch zouden leerlingen en/of ouders, maar ook medewerkers,  bezwaar kunnen hebben tegen publicatie van foto’s waarop men zelf of waarop eigen kinderen staan afgebeeld. Mocht dit het geval zijn dan kan men dit bezwaar aan de school kenbaar maken door dit door middel van een schriftelijk bericht aan de directie van de school te melden. Foto’s met de betrokken persoon zullen dan niet (meer) gebruikt worden op de website. Zonder een schriftelijk bericht gaan wij er vanuit dat beeldmateriaal van leerlingen en medewerkers op de website naar buiten gebracht kan worden.Het is echter ook mogelijk dat leerlingen en/of de ouder(s)/verzorger(s) bezwaar maken tegen de plaatsing van een bepaalde foto op de website. Ook dit dient via een schriftelijk ondertekend bericht aan de directie van de school bekend gemaakt te worden. De webmasters zullen de betreffende foto(’s) vervolgens van de website verwijderen.

Het website-redactieteam ziet erop toe dat er zorgvuldig met het plaatsen van foto's, informatie en links wordt omgegaan. Typefouten etc. kunnen echter voorkomen en vertraging in publicatie is mogelijk. Bij de publicatie van foto's of werk zullen geen achternamen van leerlingen worden vermeld. Op de website wordt verder geen persoonlijke informatie, zoals adressen en telefoonnummers, vermeld.
 
Zoeken