boeken
Boeken onderbouw (leerjaar 1 t/m 3)
Inleveren schoolboeken
Je schoolboeken lever je aan het eind van het schooljaar weer in. Dit zal gebeuren op woensdag 4 juli 2018 op school waar je ook meteen een inleverbewijs zult ontvangen. Dit proces hebben wij helemaal uitbesteed aan de firma Van Dijk Educatie. Van hen ontvang je een inleverformulier op het bij Van Dijk bekende e-mailadres voor de gehuurde studieboeken. Inleveren zonder inleverformulier is NIET mogelijk.

Op de afgesproken dag is er op school een inleverteam van Van Dijk aanwezig. Zij scannen en controleren de boeken en je ontvangt een inleverbewijs. Bewaar dit goed! Eventuele schade of vermissingen worden ter plekke vastgesteld waarvoor een boete is vastgesteld welke terug te vinden is in de voorwaarden. Het kan zijn dat er een korte wachtrij ontstaat, waarvoor we je begrip vragen.

Werkboeken in bruikleen

Werkboeken die door school in bruikleen zijn gegeven dienen weer terug ingeleverd te worden. Onbeschreven en onbeschadigd! Dit kan je doen tijdens het inleverproces van Van Dijk op woensdag 4 juli. Eventuele schade of vermissingen worden ter plekke vastgesteld waarvoor een boete is vastgesteld.


Inleverschema voor woensdag 4 juli (onder voorbehoud)

 

Tijd

Groep

9:00

9:30

11 - 16

9:30

10:00

12 - 13

10:00

10:30

14 - 15

10:30

11:00

17 - 18

11:00

11:30

19 - 21

11:30

12:00

22 - 23 - 24

12:00

12:30

25 - 26 - 27

12:30

13:00

28 - 29

13:00

13:30

30 - 31

13:30

14:00

32 - 33 - 34

14:00

14:30

35 - 36 - 37

14:30

15.00

38 - 39


Afwerken taak (alleen derde leerjaar)

Wil je je boeken later inleveren omdat je ze nodig hebt voor het afmaken van een taak dan is dit mogelijk tot 31 oktober 2018. De gehuurde studieboeken die je voor de taak nodig hebt, lever je niet in. De overige boeken die je niet meer nodig hebt moet je dan inleveren op de inleverdag. Je kunt deze boeken blijven gebruiken totdat je jouw taak hebt afgerond. Dit dien je dan wel vóór 4 juli 2018 te melden bij Van Dijk Educatie. Klik hier en download het Formulier taak of herexamen in PDF of volg onderstaande instructie. Als je de boeken houdt en je hebt het niet gemeld dan volgt er automatisch een boete vanuit Van Dijk Educatie! 


INSTRUCTIE

Ga naar  www.vandijk.nl

Kijk onderaan bij mijn Van Dijk.nl 

Kies 'uitstel inlevering huurboeken aanvragen

Log in met je account (of klantnummer en postcode)

Vervolgens de betreffende boeken aanvinken.


Verhinderd op de inleverdag
Indien je verhinderd bent op de inleverdag, kun je iemand anders vragen jouw boeken in te leveren. Dit is op eigenverantwoordelijkheid. Eventueel kun je de boeken op eigen kosten opsturen naar Van Dijk maar dan heb je geen inleverbewijs. Doe dit dan wel vóór de inleverdag om een boete te voorkomen! Via de website van Van Dijk dien je dit eerst te melden waarna je een retourformulier ontvangt. Stuur je boeken niet op zonder retourformulier! De boeken kunnen NIET worden ingeleverd op school (docent, receptie, boekenfonds) met het verzoek of (iemand van) de school het inleveren kan verzorgen.

Hoe verloopt de inlevering van de schoolboeken voor groep 20?
Je schoolboeken heb je in bruikleen ontvangen van school en dien je aan het eind van het schooljaar weer in te leveren. Het inleveren van de schoolboeken zal plaatsvinden op vrijdag 29 juni van 09.00 tot 09.30 bij mevr. Stander in de gymlokaal 014).

De boeken kunnen NIET worden ingeleverd bij een docent, de receptie of het boekenfonds. Eventuele schade of vermissingen worden ter plekke vastgesteld waarvoor een boete is vastgesteld welke terug te vinden is in de voorwaarden.

Voor verdere vragen kun je terecht bij mw. Stander (interne boekenfonds - kamer 003).Hoe bestel je schoolboeken?
Schooljaar 2018 - 2019

In de zomervakantie worden je schoolboeken voor het nieuwe schooljaar op je huisadres bezorgd. LET OP! Vanaf schooljaar 2018-2019 hebben wij dit helemaal uitbesteed aan de firma Iddink. 

Voor leerlingen die van de eerste naar de tweede klas gaan geldt dat zij pas na de vergaderingen de boeken kunnen bestellen. Vtl-leerlingen bestellen namelijk andere boeken dan vbp-leerlingen.

Pas bestellen als duidelijk is welke opleiding je volgend schooljaar gaat volgen.


Wanneer bestellen 

Het is belangrijk dat je vóór maandag 9 juli 2018 bestelt, zodat je zeker weet dat je je schoolboeken voor de start van het schooljaar in huis hebt. Zorg wel dat je eerst zeker weet naar welke klas je volgend jaar gaat.


Instructie

Ga naar www.iddink.nl/bestellen en maak hier een persoonlijk account aan. Tijdens het bestellen wordt er gevraagd naar een schoolcode. Voor Roncalli is de code: MH925MSP

Klik hier voor de bestelinformatie.

De verplichte schoolboeken zijn gratis, maar andere artikelen die je bij Iddink bestelt komen voor rekening van ouders.Schoolboeken groep 10 en 20

De schoolboeken voor groep 10 en 20 worden door de school geleverd en ingenomen. De boeken blijven gratis, behoudens eventuele boetes voor beschadigde of ontbrekende boeken.


Ophalen van de schoolboeken kan op vrijdag 17 augustus van 11.00 tot 12.00 in de (oude) gymzaal. 


Voor meer informatie: dhr. Den Boer (kamer 054) of mw. Stander (kamer 003).Boeken inleveren tussentijdse schoolverlaters
Een onderbouwleerling die in de loop van het schooljaar de school verlaat levert zijn boeken in als volgt:

  • Vraag eerst een retourformulier aan bij Van Dijk-klantenservice. Een retourformulier kun je ook downloaden van de www.vandijk.nl
  • Alle boeken die op het retourformulier vermeld staan (de huurboeken) stuur je zo snel mogelijk op naar Van Dijk.
  • De overige boeken lever je na afspraak in bij mw. Stander. Van Van Dijk krijg je een eindafrekening.

Voor meer informatie: dhr. Den Boer (kamer 054) of mw. Stander (kamer 003).

 
Zoeken