boeken
Boeken bovenbouw (leerjaar 4 t/m 6)

De schoolboeken voor de bovenbouw worden door de school geleverd en ingenomen. De boeken blijven gratis, behoudens eventuele boetes voor beschadigde of ontbrekende boeken. Leerlingen die niet klaar zijn houden hun boeken. Als je in de loop van het volgend schooljaar overgaat naar het volgende leerjaar kun je je boeken omruilen tijdens de openingstijden van het boekenfonds of na afspraak met mevrouw Stander.Boekenverstrekking schooljaar 2018-2019

Via onderstaand schema zie je wanneer je de boeken moet ophalen. Locatie van het ophalen is de (oude) gymzaal (014). Vergeet je leerlingenpas niet! Geen pas, geen boeken!


08.30 – 12.30

13.00 – 16.30

Donderdag 

16 aug.

441 van 08.30 tot 09.30

442 van 09.30 tot 10.30

443 van 10.30 tot 11.30

444 van 11.30 tot 12.30

445 van 14.30 tot 15.30

45, 46 van 13.00 tot 14.00

55, 56 van 14.00 tot 15.00

65, 66 van 15.00 tot 16.00 

Vrijdag 

17 aug.

41 van 08.30 tot 09.30

42 van 09.30 tot 10.30

43 van 10.30 tot 11.30

48 van 10.00 tot 12.00

51 van 12.30 tot 13.30

52 van 13.30 tot 14.30

53 van 14.30 tot 15.30

54 van 15.30 tot 16.30

Boeken inleveren tussentijdse schoolverlaters
Bovenbouwleerlingen (groepen 441, 442, 41 en hoger) die in de loop van het schooljaar de school verlaten leveren hun boeken in bij mw. Stander. Dit kan tijdens de openingstijden van het boekenfonds of maak een afspraak. 
Zoeken